باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|name = سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
|full name = '''سلمان بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود آل سعود'''
| title = [[خادم الحرمینالامريكا الشریفینو اسرايلل الظالمين]]{{سخ}}[[پادشاه عربستان سعودی]]
| succession = هفتمین پادشاه [[عربستان سعودی]]
| reign = {{Nowrap|۲۳ ژانویه ۲۰۱۵– تاکنون}}
کاربر گمنام