تفاوت میان نسخه‌های «نیروهای دموکراتیک سوریه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{flagicon image|Flag of Ahrar ash-Sham.svg}} [[احرار الشام]]{{سخ}}
{{flagicon image|Flag of the Al-Nusra Front.svg}} [[انصارالشریعه (سوریه)|انصارالشریعه]]{{سخ}}
[[ 🇹🇷⚑🇹🇷 Исламский комитет Бадр ад-Дин Османа . ⚑🇹🇷⚑ Исламская партия Бадр ад-Дин Османа .
[[ 🇹🇷 ( جبهة بدرالدین عثمان ) _ حزب اسلامي انصارلله قفقاز ( Кавказ,Грузия ) ]]
🇹🇷⚑🇹🇷 ИЛАМСКИЙ КОМИТЕТ БАДРУДДИНА ОСМАНА .
( متحد حزب اسلامي افغانستان* : جبهة بدرالدین عثمان *١٩٩٢-٢٠٠١/٢٠٠١-٢٠١٨*
Ирак, Афганистан, Иран, Босния и Герцеговина, Туркменистан, Кавказа и Русский, Карачаев .
_ ⚑ 🇹🇷حزب اسلامي انصارلله قفقاز* ٢٠١٨⚑
( جبهة بدرالدين عثمان سابق ) Кавказ Грузия, Иран, Туркменистан, Туркия ОТТОМАНСКИЙ, Ирак, Йеменская )
🇹🇷
متحد با دولت مرکزی روسیه-ایران-ترکیه .
متحد با حزب اسلامی در افغانستان* ]]
 
{{flagicon image|Mare%27_Operations_Room_Insignia.svg}}[[اتاق عملیات مارع]]{{سخ}}
کاربر ناشناس