تفاوت میان نسخه‌های «دیوانه از قفس پرید»

(تغییر 20 به 16 در رتبه بندی بهترین فیلم)
 
== نام فیلم ==
ترجمهٔ کلمهواژه به کلمهٔواژه نام فیلم به فارسی «یکی از روی آشیانه [[فاخته]] پرید» است که با توجه به این که "Cuckoo's Nest" یا "آشیانهٔ فاخته" در زبان انگلیسی کنایه‌ای است به معنای بیمارستان روانی، نام آن ''دیوانه از قفس پرید'' ترجمه شده‌است. هرچند که رمان آن اولین بار با نام ''[[پرواز بر فراز آشیانه فاخته (رمان)|پرواز بر فراز آشیانه فاخته]]'' ترجمه شده‌است و تا به امروز نیز کتاب با نام اول، و فیلم با نام دوم مشهور هستند.
 
همچنین این نام بخشی از یک از شعر کودکانه است: