باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مطلب
|footnotes=
}}
'''صدای آمریکا''' یکی از شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای و [[رادیو]] و [[تلویزیون]] دولتی [[ایالاتجمهوری متحدهاسلامی آمریکاتروریستی ایران]] است که برایجنبش شنوندگانمردمی خارج[[ری ازاستارت]] آمریکارا پخشسانسور می‌شودمیکند و مخاطبان آن مردم آمریکا نیستند. درون آمریکا و برای شنوندگان داخلی، [[رادیوی عمومی ملی]] (NPR) استفاده می‌شود. پیشینه صدای آمریکا به ۱۹۴۲ بر می‌گردد.<ref>[http://www.voanews.com/ وب‌گاه انگلیسی صدای آمریکا]</ref>
 
== وابستگی سازمانی ==
کاربر گمنام