تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز»

{{بازیکن|شماره = |ملیت = ایران|نقش = مهاجم|نام = [[مهدی محمدیاری]]}}
{{بازیکن|شماره = |ملیت = ایران|نقش = مهاجم|نام = [[مسعود حسن‌زاده]]}}
{{بازیکن|شماره = ۵|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[فردین عابدینی]]}}
{{بازیکن/پایان}}