باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox Former Country
|native_name = شاهنشاهی لعنت بر پهلوی
|conventional_long_name = دولت شاهنشاهی ایران
|common_name = [[ایران]]
کاربر گمنام