باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* نور
* خلیج فارس (موشک بالستیک زمین به دریا )
* موشک ضد کشتی [[موشک کرم ابریشم|کرم ابریشم]] ( از رده خارج و همراه تعدادی موشک کوثر به حزب الله لبنان داده شده )
*نصیر
*رعد(نسخه ایرانی کرم ابریشم )
۱۴۹

ویرایش