تفاوت میان نسخه‌های «جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۲»

←‏گلزنان: ابرابزار
(←‏تیم منتخب جام: اصلاح ارقام، ابرابزار)
(←‏گلزنان: ابرابزار)
;گل به خودی
* {{پرچمک|BFA}} [[باکاری کونه]] (در بازی مقابل ساحل عاج)
 
 
==Team statistics==
{{Fb cl3 header navbar|p=yes|no-extras=yes}}
{{Fb cl3 team|p=1 |t={{fb|ZAM}} |no-extras=yes |bc=gold
|w=4 |d=2 |l=0 |gf=9 |ga=۳}}
{{Fb cl3 team|p=2 |t={{fb|CIV}} |no-extras=yes |bc=silver
|w=5 |d=1 |l=0 |gf=9 |ga=0}}
{{Fb cl3 team|p=3 |t={{fb|MLI}} |no-extras=yes |bc=#cc9966
|w=3 |d=1 |l=2 |gf=6 |ga=5}}
{{Fb cl3 team|p=4 |t={{fb|GHA}} |no-extras=yes
|w=3 |d=1 |l=2 |gf=6 |ga=5}}
|-
| colspan=14 | '''Eliminated in the quarterfinals'''
|-
{{Fb cl3 team|p=5 |t={{fb|GAB}} |no-extras=yes
|w=3 |d=1 |l=0 |gf=7 |ga=3}}
{{Fb cl3 team|p=6 |t={{fb|TUN}} |no-extras=yes
|w=2 |d=0 |l=2 |gf=5 |ga=5}}
{{Fb cl3 team|p=7 |t={{fb|EQG}} |no-extras=yes
|w=2 |d=0 |l=2 |gf=3 |ga=5}}
{{Fb cl3 team|p=8 |t={{fb|SUD}} |no-extras=yes
|w=1 |d=1 |l=2 |gf=4 |ga=7}}
|-
| colspan=14 | '''Eliminated in the group stage'''
|-
{{Fb cl3 team|p=9 |t={{fb|GUI}} |no-extras=yes
|w=1 |d=1 |l=1 |gf=7 |ga=3}}
{{Fb cl3 team|p=10 |t={{fb|LBY}} |no-extras=yes
|w=1 |d=1 |l=1 |gf=4 |ga=4}}
{{Fb cl3 team|p=11 |t={{fb|ANG}} |no-extras=yes
|w=1 |d=1 |l=1 |gf=4 |ga=5}}
{{Fb cl3 team|p=12 |t={{fb|MAR}} |no-extras=yes
|w=1 |d=0 |l=2 |gf=4 |ga=5}}
{{Fb cl3 team|p=13 |t={{fb|SEN}} |no-extras=yes
|w=0 |d=0 |l=3 |gf=3 |ga=6}}
{{Fb cl3 team|p=14 |t={{fb|BFA}} |no-extras=yes
|w=0 |d=0 |l=3 |gf=2 |ga=6}}
{{Fb cl3 team|p=15 |t={{fb|NIG}} |no-extras=yes
|w=0 |d=0 |l=3 |gf=1 |ga=5}}
{{Fb cl3 team|p=16 |t={{fb|BOT}} |no-extras=yes
|w=0 |d=0 |l=3 |gf=2 |ga=9}}
{{Fb cl3 footer|u=12 February 2012|p=yes|no-extras=yes|statcon=yes
|w=27 |d=10 |l=27 |gf=76 |ga=76}}
 
== منابع ==