تفاوت میان نسخه‌های «جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۲»

←‏سیدبندی: اصلاح ارقام
(←‏سیدبندی: اصلاح ارقام)
(←‏سیدبندی: اصلاح ارقام)
{{Fb|EQG}} <small>(میزبان مشترک; سرگروه A)</small>{{سخ}}
{{Fb|GAB}} <small>(میزبان مشترک; سرگروه C)</small>{{سخ}}
{{Fb|GHA}} <small>(22۲۲ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|CIV}} <small>(17۱۷ امتیاز)</small>
|
{{Fb|ANG}} <small>(11۱۱ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|TUN}} <small>(9۹ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|ZAM}} <small>(9۹ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|GUI}} <small>(6۶ امتیاز)</small>
|
{{Fb|MLI}} <small>(5۵ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|SEN}} <small>(5۵ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|MAR}} <small>(3۳ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|BFA}} <small>(3۳ امتیاز)</small>
|
{{Fb|SUD}} <small>(2۲ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|LBY}} <small>(1۱ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|BOT}} <small>(0۰ امتیاز)</small>{{سخ}}
{{Fb|NIG}} <small>(0۰ امتیاز)</small>
|}