تفاوت میان نسخه‌های «خاندان مهران»

بدون خلاصه ویرایش
| blank1 = دودمان
| data1 = [[اشکانیان پهلو|مهران پهلو]]
}}'''خاندان مهران''' یکی از [[هفت خاندان ممتاز ایران باستان]] است. حوزه نفوذ این خاندان [[ری]] بود. اما برخی از تاریخ‌دانان حوزه نفوذی این خاندان را در طبرستان دانسته‌اند. [[بهرام چوبین]] رئیس و فرمانده خاندان مهران بوده‌است.همینطور پژوهشگران این خاندان و [[خاندان اسپندیاذ]] را یکی دانسته اند. خاندان مهران یکی از خاندان‌های [[خاندان‌های کهن ایرانی|باستانی ایرانی]] است که نسب آنان برطبق نظر مورخین به خاندان باستانی اشکانی با نسب مستقیم مادری از [[بلاش ششم]] [[شاهنشاهی اشکانی|اشکانی]] می‌رسد و همینطور خاندان اشکانی نسب خود را به [[اردشیر سوم (هخامنشی)|اردشیر سوم هخامنشی]] میرسانند. اصل این خانواده از ناحیه خراسان و طبرستان بوده‌است و در آنجا در طی قرون متمادی به ویژه دوره [[صفویان]] و در طول دوران [[افشاریان|افشاریه]] و [[زندیان|زندیه]] قدرتی محلی داشتند. از آغاز دوره قاجار اعضای این خاندان که خاندان نوری می باشد، در مشاغل دیوانی و مناصب لشکری وارد عرصه سیاست شدند. جایگاه این خانواده در تهران، فارس، اصفهان، زنجان و رستمدار بوده‌است که املاک وسیعی را در اختیار داشتند؛ و تمامی تیره‌های خاندان در آن ولایات همواره از متنفذین محلی بودند. در تمام طول دوران [[قاجاریان|قاجار]] و [[پهلوی]] خاندان خواجه‌نوری، صدر نوری و تمامی نوری‌های اهل نور در مقامات عالی سیاسی و نظامی قرار داشتند. معروف‌ترین چهره‌های این خانواده [[مهرنرسه]]،[[شاهین بهمن‌زادگان|شاهین وهمن زادگان]] ،[[بهرام چوبین|بهرام چوبینه]]، [[اسماعیل سامانی|امیراسمائیل سامانی]] و [[میرزا آقاخان نوری]] بوده‌اند که آقاخان نوری پس از [[امیرکبیر|میرزا تقی‌خان امیرکبیر]]، صدراعظم ایران شد و با برقراری او به صدارت، نفوذ خانواده نوری به ناگهان افزایش یافت؛ ولیکن این خانواده در تمامی مناطق تحت نفوذشان همواره قدرتمند و متنفذ بوده و تأثیرات مهمی از خود به جای گذاشته‌اند. در این مقاله به سرگذشت و اقدامات این خانواده در تمامی تیره‌های مهم آن پرداخته شده‌است.
 
== مقدمه ای بر این خاندان در طی چند سده اخیر ==
۱۳

ویرایش