تفاوت میان نسخه‌های «ریاضیات»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
ریاضی: (ساختارهای متصور<nowiki/> که می‌توان بر قبل و بعد هستی داشت)]]
 
'''ریاضیات''' یا '''ریاضی''' به بررسی و محاسبات [[کمیت]]‌و [[ساختار (ریاضی)|ساختارها]] هندسی و (تغییر) اعداد گویند .
 
== تاریخچه ==
مصری ها ،مصری‌ها، بیش از چند هزار سال پیش، برای اندازه‌گیری و نقشه‌برداری از محسابات و هندسه استفاده می‌کردند. سومری ها سومری‌ها محاسبات ریاضی را در گذشته کشف کردند. نماد هاینمادهای باستانی در معبدمعبدهای های انانآنان گویای این کشف می باشد می‌باشد و از محاسبه یمحاسبهٔ ضلع یک مثلث مفاهیم هندسی را بدست اوردندآوردند
 
علم [[حساب]] متشکل از اعداد و محاسبه است . در حساب، محاسبات اصلی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم . [[هندسه]] به مطالعه خط‌،خط، زاویه‌،زاویه، شکل‌،شکل، و حجم‌حجم گویند. در یونان اقلیدوس سال هاسال‌ها قبل، بیشتر قانون هایقانون‌های اصلی هندسه را مشخص کرد. [[جبر]] : در آن برای نشان دادن کمّیت‌های نامشخص، از x و y استفاده شده استشده‌است.
 
علم [[حساب]] متشکل از اعداد و محاسبه است . در حساب، محاسبات اصلی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم . [[هندسه]] به مطالعه خط‌، زاویه‌، شکل‌، و حجم‌ گویند. در یونان اقلیدوس سال ها قبل، بیشتر قانون های اصلی هندسه را مشخص کرد. [[جبر]] : در آن برای نشان دادن کمّیت‌های نامشخص، از x و y استفاده شده است.
=== کمیت ===
[[مجموعه (ریاضی)|مجموعه]]، [[رابطه]]، [[تابع]]، [[عمل|عملیات ریاضی]]، [[گروه (ریاضی)|گروه]]، [[میدان]]، [[عدد]]، [[اعداد طبیعی]]، [[اعداد حسابی]]، [[اعداد صحیح]]، [[اعداد اول]]، [[اعداد مرکب]]، [[اعداد گویا]]، [[اعداد گنگ]]، [[اعداد حقیقی]]، [[اعداد مختلط]]، [[اعداد جبری]]، [[عدد پی]]، [[عدد ای]]، [[شانزدگان‌ها]]، [[اعداد پی-ادیک]]، [[اعداد فوق پیچیده]] (Hypercomplex numbers)، [[اعداد فوق حقیقی]] (Hyperreal number)، [[اعداد فراواقعی]] (Surreal numbers)، [[بینهایت (ریاضی)|بینهایت]]، [[اعداد ترتیبی]]، [[اعداد اصلی]]، [[ثابت‌های ریاضی]]، [[پایه (عددنویسی)|پایه]]
 
=== ساختار ===
== فلسفه و ریاضی ==
{{اصلی|فلسفه ریاضی}}
فلسفه و ریاضی را نمی تواننمی‌توان مرتبط با یکدیگر دانست چراکه گاهی محاسبات ناقض مباحث فلسفی است می توانمی‌توان تصور نمود که هنوز اعداد و زاویه و ضلع هاییضلع‌هایی وجود دارد محاسبه نشده اندنشده‌اند و محاسبات گذشته را نقض میمی‌کنند. کنند .البته برخی هابرخی‌ها بر این باورند که فلسفه و ریاضی هردو در یک راستا و تکمیل کننده یکنندهٔ یکدیگر می باشندمی‌باشند در بعضی موارد نه همههمهٔ ی موضوع هاموضوع‌ها طبق قانون تفکیک پذیریتفکیک‌پذیری علوم از یکدیگر این مطلب در تضاد با این قانون است نباید علم هارا مرتبط با یکدیگر دانست بلکه باید در عین دانستن تعریف و کاربرد انانآنان را از یک دیگر مجزا تلقی نمود در صورت مرتبط دانستن انانآنان منجر به اشتباه و خطا و عدم کارایی آن هاآن‌ها خواهد شد. چرا که وسعت هرکدام به گونه ایی است که در صورت مرتبط دانستن انانآنان اصل علم کشف و تعریف و استفاده یاستفادهٔ لازم از آن نخواهد شد.
 
== کتاب‌شناسی ==