تفاوت میان نسخه‌های «علی‌اکبر رشاد»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
# . شور اشراق (مجموعهٔ مقالات در زمینهٔ شعر و ادب)؛ حوزهٔ هنری؛ چاپ اول: ۱۳۷۶ ش/۱۹۹۷ م.
# شهود و شیدایی: (تأملاتی در باب هنر)؛ مؤسسهٔ اطلاعات؛ چاپ اول: ۱۳۷۵ ش/ ۱۹۹۶ م.
# علم‌النفس، جلد هشتم اسفار صدرالمتألهین محمد شیرازی؛ تحقیق، تصحیح انتقادی و مقدمه؛ [[بنیاد حکمت اسلامی صدرا؛صدرا]]؛ چاپ اول: ۱۳۸۲ ش / ۲۰۰۳ م.
# فلسفهٔ اصول (ج۱)؛ تصنیف؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی؛ (در شرف چاپ).
# فلسفهٔ دین؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی؛ چاپ اول: ۱۳۸۳ ش/ ۲۰۰۴ م/ چاپ دوم ۸۵.