تفاوت میان نسخه‌های «سید موسی شبیری زنجانی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند معجم رجال الحدیث به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند رجال نجاشی به متن)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند معجم رجال الحدیث به متن)
# تعلیقات بر کتب رجالی همچون کتاب رجال نجاشی، کتاب [[رجال نجاشی]] با تحقیق دقیق او انتشار یافته‌است که البته در آن تنها به ارائه متنی صحیح (نزدیکترین متن به متن مؤلف با توجه به نسخه‌های موجود اکتفا شده‌است.
# دروس در درایه و قواعد کلی علم رجال
# فهارس رجالی بر اسناد اکثر کتب حدیثی (بجز کتب اربعه) در مجلدات بسیار. این فهارس با دو روش ترتیب الاسانید و اعلام الاسانید با تعیین راوی و مروی عنه تنظیم شده و از آنجا که در [[معجم رجال الحدیث]] و نیز در تجرید اسانید الکافی و تجرید اسانید التهذیب [[سید حسین طباطبایی بروجردی]] فهرست رجالی کتب اربعه (تا حد نسبتاً مطلوبی) ارائه شده، فهارس او به دیگر کتب حدیثی اختصاص یافته‌است.
# اسناد اصحاب اجماع با تعیین راوی و مروی عنه (در پنج جلد) او از فهارس رجالی که سال‌ها وقت و تلاش طاقت فرسا برای تهیه آن صرف کرده‌اند، در بررسی مباحث رجالی و اثبات مبانی خاص خود و نیز در تعلیقاتی که بر اسناد احادیث زده‌اند، استفاده شایانی نموده، و در کنار آن‌ها از فهارس دیگر و نرم‌افزارهای رجالی بهره‌مند می‌باشند.