تفاوت میان نسخه‌های «کریستف رضاعی»

* برنده تندیس جشنواره حافظ بهتری موسیقی برای فیلم [[در دنیای تو ساعت چند است؟]] (۱۳۹۴)
* نامزد سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از [[سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر]] برای فیلم [[اژدها وارد می‌شود!|اژدها وارد می شود!]] (۱۳۹۴)
*نامزد تندیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای بهترین موسیقی متن برای فیلم [[ماهی و گربه]] (۱۳۹۵)
* برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از [[سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر]] برای فیلم [[نگار (فیلم)|نگار]] (۱۳۹۵)
*نامزد تندیس جشن حافط برای بهترین موسیقی متن برای فیلم [[نگار (فیلم)|نگار]] (۱۳۹۶)
*نامزد تندیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای بهترین موسیقی متن برای فیلم [[نگار (فیلم)|نگار]] (۱۳۹۶)
* نامزد سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از [[سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر]] برای فیلم [[ناگهان درخت]] (۱۳۹۷)
* نامزد سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از [[سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر]] برای فیلم [[سال دوم دانشکده من]] (۱۳۹۷)
۸۱

ویرایش