تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پی‌اس‌وی آیندهوون»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| جوراب۱ = FFFFFF
 
| الگوی دست چپ۲ =_psv1819a_psv1920a
| الگوی بدن۲ = _psv1819a_psv1920a
| الگوی دست راست۲ =_psv1819a_psv1920a
| الگوی شلوارک۲ =_psv1819a_psv1920a
| الگوی جوراب۲ =_psv1819a_psv1920a long
| دست چپ۲ = FFFFFF
| بدن۲ = FFFFFF
| دست راست۲ = FFFFFF
| شلوارک۲ = FFFFFF
| جوراب۲ = FFFFFF000000
 
| الگوی دست چپ۳ =
کاربر ناشناس