تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/فهرست موارد درست»

جز
افزودن لغت درست و پرکاربرد «آلکن» به فهرست کلمات اشتباه‌یاب. موجود در مقالهٔ الکل
جز (افزودن لغت درست و پرکاربرد «آلکان» به فهرست کلمات اشتباه‌یاب. موجود در مقالهٔ الکل)
جز (افزودن لغت درست و پرکاربرد «آلکن» به فهرست کلمات اشتباه‌یاب. موجود در مقالهٔ الکل)
* استر
* آلکان
* آلکن