تفاوت میان نسخه‌های «هماشاه سلطان (همسر ابراهیم یکم)»

بدون خلاصه ویرایش
(سلطان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|religion=[[اسلام]] پیش تر [[مسیحی]]
|reign-type=حکمرانی|reign-type1=حکمرانی|reign1=۱۶۴۶ - ۱۲ اوت ۱۶۴۸}}
'''هماشاه سلطان،''' (تولد ۱۶۳۰ [[قفقاز]] – مرگ ۱۶۷۲ [[ادرنه]]) همسر عقدی و رسمی [[ابراهیم یکم|سلطان ابراهیم یکم]] و آخرین [[خاصگی سلطان]] بود. او آخرین زنی بود که به عقد سلطان عثمانی درآمد.هماشاه سلطاناو اصالتی چرکس پنجمینداشت و آخریندر زنیسال بود۱۶۴۷ کهسلطان بعددر از[[خرممراسمی سلطان]]،با [[نوربانوشکوه سلطان]]،با [[صفیهاو سلطان]]ازدواج و[[کوسمکرد. سلطان]]بعد بهاز عقدازدواج رسمیخراج سلطان درآمد.مصر به همیناو دلیلتعلق هماشاهگرفت یکیو مقامش از چهره‌هایتمامی مهمزنان دورهدربار سلطنتعثمانی زنانبه جز [[کوسم سلطان]] بالاتر استرفت.
 
== زندگی ==
هماشاه سلطان در سال ۱۶۳۰ متولد شد. او احتمالاً دارای اصالتی چرکسی بوده است که در سال ۱۶۴۴ در بازار برده فروشان استانبول خریداری می‌شود. او در سال ۱۶۴۴ در [[ادرنه]] در مجلس بزمی که توسط[[کوسم سلطان]] ترتیب داده شده بود شرکت کرده و مورد توجه سلطان ابراهیم قرار می‌گیرد. او به عنوان رقیب اصلی تورخان خدیجه سلطان که تا آن زمان محبوب‌ترین و اولین خاصگیِ ابراهیم یکم بود قرار می‌گیرد.
 
== تلی خاصگی سلطان ==
هماشاه سلطان در ۱۶۴۷ در مجلسی با شکوه به عقد[[ابراهیم یکم]] در آمد و مقام او از تمامی خاصگی ها و همسران و نورچشمی‌های [[ابراهیم یکم]] و شاهزاده خانم های عثمانی و خواهران [[ابراهیم یکم]] بالاتر می‌رود و تمام ثروت خواهرانش را به هماشاه سلطان داد و این کار هماشاه را آخرین زن قدرتمند و پرنفوذ در دوره سلطنت زنان در دوران خاصگی سلطان در امپراتوری عثمانی اعلام می کنند وی قبل از این که پسری برای پادشاه بیاورد به مقام خاصگی رسید و این امر باعث حسادت تورخان سلطان شد و زمانی که هماشاه سلطان به عقد رسمی سلطان در امد و سلطنت خود را آغاز کرد مقام تورخان سلطان از اولین خاصگی و همسر به دومین رسید.
 
هماشاه سلطان در سال ۱۶۴۸ تنها فرزندش شاهزاده اورخان را به‌دنیا می‌آورد، اما چند ماه بعد بوسیله شورش همسرش از سلطنت خلع و چند روز بعد خفه می‌شود. هماشاه پس‌از برکناری همسرش همراه با دیگر خاصگی سلطان‌ها به قصر ادرنه تبعید می‌شود و تمام قدرت خود را از دست می‌دهد. او در سال ۱۶۵۰ فرزندش را از دست می‌دهد.
 
== مرگ ==
از زمان مرگ او اطلاعات زیادی در دست نیست اما برخی منابع اشاره می‌کنند که وی به دلیل غم فرزندش در سال ۱۶۵۴ خودکشی کرده است یا اینکه در سال ۱۶۶۰ به مرگ طبیعی ازدنیا رفته است.
 
== منابع ==