تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال رئال بتیس»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| جوراب۱ = 137F22
 
| الگوی دست چپ۲ =_betis1819a_betis1920a
| الگوی بدن۲ = _betis1819a_betis1920a
| الگوی دست راست۲ =_betis1819a_betis1920a
| الگوی شلوارک۲ =_betis1819a_betis1920a
| الگوی جوراب۲ =_betis1819a
| دست چپ۲ =0B3B24
| بدن۲ = 0B3B24
| دست راست۲ = 0B3B24
| شلوارک۲ = 0B3B24
| جوراب۲ = 0B3B24000000
 
| الگوی دست چپ۳ =
کاربر ناشناس