پلیس آگاهی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(خنثی‌سازی به نسخهٔ 22438393 Mahdiamania (بحث): تغییرات بدون منبع. (T))
برچسب: خنثی‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
* شناخت و کشف جرایم با به‌کارگیری مدارک به دست آمده، نظارت بر اجرای آنها
* تجزیه و تحلیل جرایم و فعالیتهای واحدهای آگاه
* <span lang="AR-SA">در سال ۱۳۷۰ با اجرای طرح ادغام نیروهای انتظامی، اداره کل</span><span lang="AR-SA">آگاهی تحت تابعیت معاونت تحقیقات و کشف جرایم ناجا</span><span lang="AR-SA">تشکیل و مسئولیت رهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و یاری رسانی</span><span lang="AR-SA">در موارد مورد نیاز به نواحی را عهده‌دار گردید. در سال ۱۳۸۰</span><span lang="AR-SA">به موجب تغییراتی که در ساختار معاونت به وجودآمد معاونت</span><span lang="AR-SA">تحقیقات و کشف جرایم به معاونت آگاهی تغییر نام یافته و اداره</span><span lang="AR-SA">کل آگاهی نیز به سه اداره کل مبارزه با جرایم جنایی و مبارزه با</span><span lang="AR-SA">جرایم خاص و رایانه‌ای تبدیل شد و اداره کل مبارزه با قاچاق کالا هم با تغییر نام تحت عنوان اداره کل مبارزه</span><span lang="AR-SA">با جرایم اقتصادی به این معاونت ملحق گردید.ذر وسال پس1384 ازسرتیپ گذشتسید چندیاصغر بعدجعفری ومعاون آگاهی انجامناجا تغییرشد و تحولاتتلاش صورت</span><spanکرد lang="AR-SA">گرفتهتا هویت ادغام شده ی آگاهی را احیا نماید. او موفق شد در سال ۱۳۸۵ معاونت1385 آگاهی را به یک پلیس آگاهیتخصصی تغییرمستقل نامبا دادهعنوان وپلیس رده‌هایآگاهی متعددیارتقا بعنواندهد. زیردر مجموعهاین های</span><spanدوران lang="AR-SA">آنرویدادهای تشکیلمهمی گردیددر کهپلیس بخشیآگاهی به اموروقوع اداری،پیوست. بعضیاز بهجمله: پشتیبانیتوسعه عملیاتی وآزمایشگاه برخیهای دیگرجنایی در راستایسراسر کشور؛ و ورود پلیس آگاهی به انجاممبارزه امور</span><spanبا lang="AR-SA">مأموریتیمفاسد کلان عملیاتییقه گامسفیدان. برمی‌دارند</span>
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس