تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان بندرعباس»

جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== تقسیمات کشوری ==
شهرستان بندرعباس شامل ۴ [[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]]، ۱۱ [[دهستان]] و ۵ [[شهر]] به نام‌های زیر است:
* '''[[بخش فین]]'''
* شهر:* [[فیندهستان (هرمزگان)|فین]]
** [[دهستان گهره]]
* دهستان: [[فین (دهستان)|فین]]
* شهر:[[فین]]
* دهستان: [[گهره (دهستان)|گهره]]
* نقطه شهری: شهر فین
* '''[[بخش مرکزی شهرستان بندرعباس|بخش مرکزی]]'''
** دهستان: [[دهستان سیاهو]]
** دهستان: [[دهستان گچین]]
** دهستان: [[دهستان ایسین]]
** دهستان: [[تازیاندهستان (دهستان)|تازیان]]
** [[دهستان: [[سرخون (دهستان)|سَرخون]]
** به مرکزیت شهر [[بندرعباس]]
* شهر: [[بندرعباس]]،[[تازیان پایین]]
** روستای: [[انگران(روستا)|انگوران]]
** دهستان: [[سرخون (دهستان)|سَرخون]]
* '''[[بخش قلعه قاضی]]'''
** دهستان: [[قلعهدهستان قاضی (دهستان)|قلعه قاضی]]
** [[دهستان دهنو]]
** نقطه شهری: ندارد
** شهر: [[قلعه قاضی]]
* '''[[بخش تخت]]'''
** دهستان: [[تختدهستان (دهستان)|تخت]]
** دهستان: [[دهستان شمیل]]
** شهر: ‌[[تخت]]
** نقطه شهری: ندارد
 
== منابع ==
کاربر گمنام