تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد اسلامی»

مکاسب
(به نسخهٔ 26595506 ویرایش 5.127.136.146 برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
(مکاسب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{لحن|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۶}}
{{اقتصاد اسلامی}}
{{Fiqh|economic|width=22.0em<!--to match Economic system sidebar immediately below-->}}{{نوار کناری اسلام}}'''اقتصادحمدان مقدم _اقتصاد اسلامی''' عبارتی است که برای اشاره به فقه معاملات و مکاسب از آن استفاده می‌شود.
 
طرفداران اقتصاد اسلامی به‌طور کلی آن را به صورتِ نه [[سوسیالیسم|سوسیالیستی]] و نه [[سرمایه داری]]، بلکه به عنوان یک "راه سوم" توصیف می‌کنند، طریقی ایده آل که هیچ‌کدام از معایب دو سیستم دیگر را ندارد. در میان ادعاهایی که توسط تجددطلبان و فعالان اسلامی برای سیستم اقتصاد اسلامی انجام شده‌است این است که [[نابرابری اقتصادی|شکاف بین غنی و فقیر]] کاهش پیدا می‌کند و رفاه افزایش پیدا می‌کند، از طُرقی مانند نهی از احتکار ثروت.
کاربر ناشناس