تفاوت میان نسخه‌های «تفکر سیستمی»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بریم⟸ببریم
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بصورت⟸به‌صورت، بطور⟸به‌طور، بوجود⟸به‌وجود)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بریم⟸ببریم)
* '''ساختار سیستم به‌وجود آورنده رفتار آن است'''
 
افراد مختلف، زمانی که در یک سیستم ثابت قرار می‌گیرند، نتایج یکسانی از خود بروز می‌دهند. نگرش سیستمیک به ما می‌گوید که برای فهمیدن مشکلات اساسی لازم است که به مسائلی فراتر از اشتباهات فردی یا بخت و اقبال نامساعد بپردازیم. باید از وقایع و شخصیتها فراتر برویم. باید به عمق ساختاری پی بریمببریم که اعمال افراد و شرایط را به گونه ای شکل می‌دهد که رویکردی اتفاق می‌افتد.
* '''باید به دنبال نقاط حساس و مؤثر گشت'''