تفاوت میان نسخه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

بهبود مقاله
(بهبود مقاله)
(بهبود مقاله)
|seal_width=
|seal_caption=
|formed= ۱۲۶۶ <small>(وزارت معارف)</small><br>۱۳۱۷ <small>(وزارت فرهنگ)</small><br>۱۳۲۲ <small>(وزارت اطلاعات و جهانگردی)</small><br>۱۳۵۹ <small>(وزارت ارشاد ملی)</small><br>۱۳۶۵ <small>(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)</small>
|formed=۱۸ اوت ۱۹۸۴
|preceding1=
|preceding2=
{{coord|35|41|35.41|N|51|25|56.83|E|region:IR|display=title}}
 
'''وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی''' (به‌اختصار: وزارت ارشاد) از وزارتخانه‌های دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] است، که به‌عنوانمسئولیت یکیمحدود ازکردن متولیاندسترسی حوزهرسانه‌ای فرهنگبه وهرگونه هنر،محتوای وظیفهغیراسلامی سیاست‌گذاریو درجلوگیری زمینه‌هایاز اطلاع‌رسانی، اشاعهتبلیغات فرهنگ اسلامیبیگانه و تبلیغات برای نظامدر جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. این وزارتخانه از شمار زیادی معاونت، مرکز و سازمان تشکیل شده‌است، کهپس از سازمان‌هایوقوع زیرمجموعه‌هایانقلاب، آنبا می‌توانادغام به: [[سازمان اوقاف و امور خیریه]]، [[سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی]]، [[سازمانوزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامی]] و [[پژوهشگاه فرهنگ، هنر وبا ارتباطات]]،وزارت همچنین [[سازمان سینماییاطلاعات و سمعی، بصری]]، [[دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها]] و [[سازمان حج و زیارت]]گردشگری اشارهشکل نمودگرفت.
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان یکی از متولیان حوزه فرهنگ و هنر، وظیفه سیاست‌گذاری در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، اشاعه فرهنگ اسلامی و تبلیغات برای نظام جمهوری اسلامی را برعهده دارد. این وزارتخانه از شمار زیادی معاونت، مرکز و سازمان تشکیل شده‌است، که از سازمان‌های زیرمجموعه‌های آن می‌توان به: [[سازمان اوقاف و امور خیریه]]، [[سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی]]، [[سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]] و [[پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات]]، همچنین [[سازمان سینمایی و سمعی، بصری]]، [[دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها]] و [[سازمان حج و زیارت]] اشاره نمود.
 
== تاریخچه ==
=== وزارت فرهنگ ===
==== وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه ====
در سال ۱۲۶۶ نخستین وزارتخانه فرهنگی، با انحلال ''[[وزارت علوم]]'' و تشکیل ''وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه،مستظرفه''، شکل گرفت. این وزارتخانه وظایف [[آموزش و پرورش،پرورش]]، [[فرهنگ|فرهنگ و هنر،هنر]]، علوم و آموزش عالیعالی، و نیزهمچنین سازمان اوقاف را برعهده داشت. در سال ۱۳۰۰ شورای عالی معارف به منظور توسعه دوایر علوم، اشاعه معارف و فنون، همچنین رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی در ایران، تشکیل گردید.
 
==== وزارت فرهنگ ====
در سال ۱۳۱۷ به موجب مصوبه فرهنگستان ایران، واژه فرهنگ، جایگزین کلمه معارف شد و در پی آن، نام این وزارتخانه نیز از ''وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه،مستظرفه''، به ''وزارت فرهنگ'' تغییر پیدا کرد.
 
==== وزارت فرهنگ و هنر ====
در آذر ماه ۱۳۴۳ کانون هنرهای زیبای کشور، اداره کل باستان‌شناسی، کتابخانه ملی، دایره رایزنی‌های فرهنگی و اداره تألیف و ترجمه، از [[وزارت فرهنگ]] منفک شدند و در پی ادغام آنها،آنها با یکدیگر، ''وزارت فرهنگ و هنر'' تأسیس گردید. از سال ۱۳۴۴ وظیفه راه‌اندازی کتابخانه عمومی در تمام شهرهاشهرهای کشور نیز برعهده وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شد. در تیرماه سال ۱۳۴۶ شورای‌عالی فرهنگ و هنر نیز در این وزارتخانه شکل گرفت.
 
=== وزارت اطلاعات و جهانگردی ===