باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox Officeholder
| name = مصطفی کمال آتاترک گواد
| birth_name = مصطفی<ref>پر شده: "Ali Rıza oğlu Mustafa" یعنی «مصطفی پسر علی رضا».</ref>
| nickname =
کاربر گمنام