تفاوت میان نسخه‌های «گارد جاویدان (هخامنشی)»

جز
کمی تغییرات املایی
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (کمی تغییرات املایی)
=== گارد جاویدان ساسانی ===
{{اصلی|گارد جاویدان (ساسانی)}}
گارد جاویدان در دوران شاهنشاهی ساسانی احیا شد. با این حال ممکن است آنان این گردان را از سپاه شاهنشاهی اشکانی به ارث برده‌ باشند. بدنه اصلی سپاه ساسانی، از اسواران تشکیل می‌شد و جاویدانان معروف‌ترین گردان در میان اسوارانسواران بودند. تعداد جاویدانان ساسانی نیز ده هزار نفر بود، با این حال آنان سواره نظام سنگین اسلحهسنگین‌اسلحه بودند، درحالی که نیروهای جاویدان هخامنشی را پیاده نظام تشکیل می‌دادند.
 
=== گردان جاویدان امپراتوری روم شرقی ===
نام ''گردان جاویدان'' دو مرتبه در تاریخ امپراتوری روم شرقی به کار رفته است، نخست برای اشاره به سواره نظام سنگین اسلحهسنگین‌اسلحه در سده دهم میلای در دوران <bdi>[[ژان یکم (امپراتور بیزانس)|ژان یکم]] و برای اشاره به سپاه جدیدی که پس از شکست در [[نبرد ملازگرد]] تشکیل شد.</bdi>
 
=== گردان جاویدان امپراتوری ناپلئون ===
۶

ویرایش