باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ ماه پیش
جز
Imperial State of Iran
{{Infobox Former Country
|native_name = شاهنشاهی پهلوی
|conventional_long_name = دولتکشور شاهنشاهی ایران
|common_name = [[ایران]]
|continent = [[آسیا]]