تفاوت میان نسخه‌های «سازمان حفاظت اطلاعات ناجا»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران|NAJA.svg}}
'''سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ( ناجا )'''، که به اختصار '''(ساحفا ناجا)''' گفته میشود،می‌شود، سازمانی است مستقل و متمرکز در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ؛ایران؛ که وظیفه دارد سازمان نیروی انتظامی را ،را، در جهت پیشبرد اهداف و مأموریت‌های محوله از هر لحاظ صیانت نماید.
 
به کلیه اقداماتی که برای حفظ اسرار و اطلاعات ،اطلاعات، اماکن و تاسیسات ، شخصیت‌ها ،تاسیسات، پرسنلشخصیت‌ها، ،پرسنل، ارتباطات در برابر هر گونه خطرات اعم از طبیعی یا مصنوعی انجام می گردد ،می‌گردد، حفاظت گفته می‌شود. سازمان حفاظت اطلاعات صیانت از اطلاعات انتظامی را تأمین می نماید می‌نماید. با توجه به تعریف این سازمان ،سازمان، مأموریت کلی آن عبارت است از : پیشگیریپیشگیری، ، کشف ،کشف، شناسائی ،و خنثی‌سازی فعالیت‌های جاسوسی ،جاسوسی، خرابکاری، براندازی، موارد ایجاد نارضایتی ،نارضایتی، نفوذ جریانات سیاسی و ایجاد اختلال در انجام مأموریت‌های ناجا،ناجا که به منظور حفظ و صیانت نیروی انتظامی از طریق حفاظت از کارکنان، اسناد و مدارک، اطلاعات به هر شکل، اماکن و تاسیسات، تجهیزات، وسایل و مخابرات با رعایت اصل 156۱۵۶ قانون اساسی، صورت می پذیردمی‌پذیرد.
 
ریاست سازمان حفاظت اطلاعات ناجا، با حکم فرماندهی کل قوا منصوب و در زمینه انتصابات، ترفیعات، نقل و انتقالات، مأموریت‌ها، تشویق‌ها، تنبیه‌ها،تنبیه‌ها و مرخصی‌های کارکنان، از اختیاراتی معادل فرماندهی ناجا برخوردار می‌باشد، به استثناء پذیرشپذیرش، ،رهائیرهائی از خدمت پرسنل، نقل و انتقال و مأمور نمودن کارکنان به خارج از ناجا که باید از طریق فرماندهی نیروی انتظامی صورت پذیرد.
 
سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی با ترکیبی از معاونت‌های تخصصی و دفاتر تابعه کار اجرای وظایف قانونی خود در قبال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر را انجام می دهد می‌دهد:
 
۱ - کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز ناجا.
۲ - کشف و خنثی نمودن توطئه‌ها و براندازی، جاسوسی و خرابکاری.
 
۳ - تهیه طرح‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی در زمینه حفاظت اخبار، اطلاعات، اسناد مدارک، تاسیسات، اماکن، تجهیزات و پرسنل و نظارت بر اجرای آنهاآن‌ها.
 
۴ - آموزش و ارشاد ناجا در زمینه‌های حفاظتی و آموزش تخصصی پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات.
 
۵ - گزارش اطلاعات و اخبار امنیتی غیرنظامی واصله به وزارت اطلاعات.
 
۶ - کشف و شناسایی فعالیت‌های سیاسی پرسنل و نفوذ جریانات و تشکل‌های سیاسی در ناجا.
 
۷ - کشف و شناسایی موارد کم کاریکم‌کاری وکارشکنی و تخلف‌های مختلف در انجام مأموریت وگزارشو گزارش آن به مسئولین مربوط .
 
۸ - مطلع نمودن فرماندهان ازمواردیاز مواردی که برای انجام مأموریتشان ضروری بوده و در صلاحیت آنان است و یا نیست.
 
۹ - بررسی صلاحیت امنیتی ناجا.
۱۰ - انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه حمل سلاح شکاری و کمری و مهمات مربوط در سطح ناجا.
 
۱۱ - طرح ریزیطرح‌ریزی و انجام عملیات فنی حفاظت اطلاعاتی و کنترل ارتباطات در سطح ناجا.
 
<br />