تفاوت میان نسخه‌های «مالیات بر ارزش زمین»

[[پرونده:Maximum taxation with perfectly inelastic supply fa.png|بندانگشتی|زمین در این وضعیت به اندازهٔ ۱۰۰ درصد ارزش خود مالیات‌بندی شده و در نتیجه مازاد مالک کاملاً حذف شده است. مالکیت زمین در این وضعیت کاملاً بی‌ارزش می‌شود به جز برای کسانی که ارزش آن را بالاتر از میزان اجاره‌بهای بازار تعیین کنند.]]
برخی بر این باورند که اِعمال مالیات بر ارزش زمین و حذف سایر مالیات‌ها نمی‌تواند [[درآمد مالیاتی|درآمد]] مورد نیاز برای دولت را تأمین کند.<ref>Posner, Richard A. ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 458-59 (3rd ed. 1986)</ref> در صورتی که وجود سایر مالیات‌ها می‌تواند باعث کاهش ارزش زمین و در عین حال میزان درآمدی که می‌توان از آنها داشت بشود. [[فیزیوکراسی|فیزیوکرات‌ها]] معتقدند که همهٔ مالیات‌ها در نهایت بر عهدهٔ ارزش استیجاری زمین خواهد افتاد. امروزه بسیاری از مناطقی که مالیات بر ارزش زمین وضع کرده‌اند از سایر مالیات‌ها نیز بهره می‌برند تا بدون حذف آنها از تأثیرشان کم کنند. اگر مالیات بر ارزش زمین بیشتر از [[مازاد اقتصادی|مازاد]] اجاره (اجارهٔ کامل یک زمین برای یک دورهٔ زمانی خاص) باشد، منجر به رها کردن زمین توسط مالک خواهد شد.<ref>Coughlin (1999) p.265-266.</ref>
 
=== مالکیت ===
در برخی کشورها دریافت مالیات بر ارزش زمین غیرعملی است چون مالکیت اراضی به طور قطع مشخص نیست. برای مثال ممکن است یک بخش از یک چراگاه به طور عمومی در مالکیت ساکنان یک روستا باشد و توسط ریش‌سفیدان اداره شود. در این حالت زمین یادشده را باید به شکل یک اتحادیه یا یک نهاد مشابه درآورد تا بتوان مالیات آن را گرفت. اگر حکومت نتواند حدود مالکیت و صاحبان اصلی را مشخص کند، نمی‌تواند شخصی را که باید مالیات از او گرفته شود مشخص کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم وجود اسناد ملکی دقیق باعث دردسر می‌شود.<ref>{{cite journal |first = Mika-Petteri |last = Törhönen |title = Sustainable Land Tenure and Land Registration in Developing Countries, Including a Historical Comparison with an Industrialised Country |version = Final version |publisher = [[Elsevier Science Ltd]] |date = 15 January 2003 |url = http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512264919/article4.pdf |format = PDF |accessdate = 22 May 2008}}</ref> در کشورهای آفریقایی که ثبت املاک به شکل ناقص انجام می‌گیرد حدود ملک دقیقاً تعیین نمی‌شود و مالک اصلی نامشخص می‌ماند. طرفداران مالیات بر ارزش زمین بر این باورند که چنین مالکانی را می‌توان با تهدید به مصادرهٔ زمین‌هایشان مشخص کرد.<ref>{{Cite journal |last=Keith |first=Simon H. |date=October 1993 |title=Property Tax in Anglophone Africa: A Practical Manual |location=Washington, DC |publisher=The World Bank |page=10 |url=http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/africa/Keith.pdf |format=PDF|issn=0253-7494 |accessdate=12 June 2008 |postscript=<!--None-->}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==