تفاوت میان نسخه‌های «مالیات بر ارزش زمین»

←‏تعلق واقعی: گسترش مقاله
(←‏تعلق واقعی: گسترش مقاله)
 
هر چند مالکین نمی‌توانند هزینهٔ مالیات بر ارزش زمین را با افزایش اجاره‌بها جبران کنند، حذف سایر مالیات‌ها می‌تواند منجر به افزایش اجاره‌بها بشود.<ref>{{cite book| last = Ricardo | first = David | title = On the Principles of Political Economy and Taxation | url = https://socialsciences.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/ricardo/prin/index.html | publisher = John Murray | year = 1821 | location = London | access-date = 15 October 2018}}</ref><ref>{{cite book | last = Samuelson | first = Paul | title = Economics (12th Edition) | publisher = McGraw-Hill | location = New York | year = 1985 | isbn = 978-0070546851 | pages = 603–605}}</ref>
 
=== کاربری زمین ===
{{بیشتر|کاربری زمین}}
با در نظر گرفتن وجود تقاضای دائمی، افزایش فضاهای ساخته‌شده باعث کاهش هزینه‌های نوسازی و بهسازی زمین بخصوص خانه‌ها می‌شود. انتقال مالیات‌های دارایی‌ها از نوسازی به زمین باعث می‌شود مردم تشویق به توسعهٔ ساختمان‌ها شوند. با چنین سیاستی می‌توان فضاهای بلااستفاده یا کم‌کاربرد را در شهرها کاربردی کرد و با [[گسترش بی‌رویه شهر|گسترش بی‌رویهٔ شهر]] مبارزه نمود.
 
=== دریافت ===
[[فرار مالیاتی]] در مالیاتی که از ارزش زمین دریافت می‌شود کمتر ممکن است چون زمین را نمی‌توان پنهان کرد یا به خارج از کشور منتقل نمود. همچنین دسترسی به صاحب زمین از طریق اسناد به راحتی صورت می‌گیرد چون نام ایشان در اسناد رسمی ثبت شده است.<ref>{{cite web|last1=Gandhi|first1=Sona|title=Presumptive Direct Taxes|url=http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTPUBLICFINANCE/0,,contentMDK:20233950~menuPK:1747624~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:1339564,00.html|accessdate=24 May 2015}}</ref> ارزیابی ملکی زمین نیز معمولاً جزو اطلاعاتی است که در دسترس همگان وجود دارد و در صورت درخواست ارائه می‌شود. به طور کلی، شفافیت موجب کاهش فرار مالیاتی می‌شود.<ref>{{cite journal|last1=Foldvary|first1=Fred|title=The Ultimate Tax Reform: Public Revenue from Land Rent|journal=Civil Society Institute|date=January 2006|url=http://www.foldvary.net/works/policystudy.pdf|accessdate=24 May 2015}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==