باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|name=آغامحمدخان قاجار
|birth_place=[[استرآباد]] (گرگان امروزی)
|death_place=[[شوشی]]، [[جمهوریقره آرتساخباغ]] کنونی[[جمهوری آذربایجان]]
|dynasty=[[دودمان قاجار]] [[پرونده:Imperial Emblem of the Qajar Dynasty (Lion and Sun).svg|25px]]
|burial_place=[[نجف اشرف]]
کاربر گمنام