باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
جام حذفی:(۲)۲۰۱۸–۲۰۱۷*۲۰۱۷–۲۰۱۶
====چلسی===
 
* [[لیگ اروپا]]: ۲۰۱۸-۲۰۱۹
تیم ملی: