باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
جام حذفی:(۲)۲۰۱۸–۲۰۱۷*۲۰۱۷–۲۰۱۶
====چلسی====
* [[لیگ اروپا]]: ۲۰۱۸-۲۰۱۹
تیم ملی: