تفاوت میان نسخه‌های «گونسالو ایگواین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
جام حذفی:(۲)۲۰۱۸–۲۰۱۷*۲۰۱۷–۲۰۱۶
====چلسی====
* [[لیگ اروپا]]: ۲۰۱۸-۲۰۱۹
تیم ملی: