تفاوت میان نسخه‌های «هستک»

۵۲۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
[[هستک]] مهمترین ساختار در هسته سلول‌های [[یوکاریوت]] و محل رونویسی [[ آران‌ای ریبوزومی]]، پردازش قبل از ساخت [[آران‌ای]] و ساخت زیرواحد [[ریبوزوم]] است. هستک یک ساختار پویا است که در اواخر مرحله[[ تلوفاز]] در اطراف خوشه های تکرار های ژنهای آر‌ان‌ای ریبوزومی شکل می گیرد، در طول مرحله [[اینترفاز]] به بقا ادامه می دهد و نهایتا وقتی سلول وارد مرحله [[میتوز]] می شود فرو می پاشد. به دلیل تفاوت غلظت و تراکم مواد بین هستک و [[پلاسمای هسته‌ای]] که آن را احاطه می کند، هستک به راحتی در [[تصویر تفاضلی تداخل کنتراست (DIC)]]
(به [[زبان انگلیسی| انگلیسی]] :[[:en:Differential interference contrast microscopy:]]) سلول‌ها قابل‌مشاهده است، چه سلول زنده باشد چه سلول نگهداری شده به روش [[تثبیت (بافت‌شناسی)]].
<ref name = "jcs">
{{ cite journal |vauthors=Lam, Yun Wah and Trinkle-Mulcahy, Laura and Lamond, Angus I. |date=2005 |
title=
The nucleolus |url=https://jcs.biologists.org/content/118/7/1335 |journal=Journal of Cell Science |volume=118 |issue=7 |pages=1335--1337 |doi=0.1242/jcs.01736 = | }}
 
</ref>
 
==ساختمان داخلی==
== کاربرد هستک ==
کارکرد اصلی هستک زیست‌زایی ریبوزوم و همچنین نقش آن در نولید پروتئین می‌باشد.در آن دی‌ان‌ای وجود دارد و به سرعت از روی آن آر‌ان‌ای ریبوزومی ساخته می‌شود.در آن موادی مانند دی‌ان‌ای و انواع آران‌ای فعالیت دارند و در ساخت پروتئین نقش ایفا می‌کنند.مثلا [[آران‌ای حامل|آر ان آی حامل]] (جابه جایی) یکی از انواع آران‌ای است که آمینواسیدهای مورد نیاز برای ساخت پروتئین را به ریبوزوم می‌برد. [[آران‌ای پیام‌رسان|آر ان آی پیک یا نامه رسان]] اطلاعات موجود در دی‌ان‌ای را برای پروتئین سازی رو نوشت می‌کند و به سمت [[ریبوزوم]] می‌برد و [[آران‌ای ریبوزومی]] در ساختار ریبوزوم نقش دارد و به عنوان [[کاتالیزور]] ، باعث ایجاد [[پیوند پپتیدی]] بین [[اسید آمینه|آمینواسید]]‌ها می‌شود.
<ref name="theCell">
 
{{cite book |last=Cooper |first= Geoffrey M. |date= |title=The Cell: A Molecular Approach. 2nd edition. |url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9839/ |publisher= |page= |isbn= 0-87893-106-6 }}
</ref>
 
 
۳۴

ویرایش