تفاوت میان نسخه‌های «هستک»

۵۹۴ بایت اضافه‌شده ،  ۶ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
(به [[زبان انگلیسی| انگلیسی]] :[[:en:Differential interference contrast microscopy:]]) سلول‌ها قابل‌مشاهده است، چه سلول زنده باشد چه سلول نگهداری شده به روش [[تثبیت (بافت‌شناسی)]].
<ref name = "jcs">
{{ cite journal |vauthors=Lam, Yun Wah and Trinkle-Mulcahy, Laura and Lamond, Angus I. |date=2005 |
title=
The nucleolus |url=https://jcs.biologists.org/content/118/7/1335 |journal=Journal of Cell Science |volume=118 |issue=7 |pages=1335--1337 |doi=0.1242/jcs.01736 = | }}
 
{{cite journal
{{| vauthors cite journal |vauthors= Lam, Yun Wah and Trinkle-Mulcahy, Laura and Lamond, Angus I. |date=2005 |
| date= 2005
| title= The nucleolus
| url= https://jcs.biologists.org/content/118/7/1335
| journal=Journal of Cell Science
| volume = 118
| issue = 7
| pages = 1335-1337
}}
</ref>
 
</ref>
یک اکتشاف تکان دهنده که از این مطالعات پروتئومی به دست آمده، این است که تا سقف 30% از پروئین های هستک توسط ژن هایی که از قبل مشخصه‌دار نشده بوده‌اند [[کدگذاری]] شده اند. و بنابراین این مساله مطرح می شود که علی رغم تحقیقات گسترده ای که طی بیش از دو قرن اخیر روی هستک انجام شده، هنوز چیزهای زیادی درباره ساختارو عملکرد آن کشف نشده باقی مانده است.اخیرا با در دسترس قرار گرفتن بیشتر پایگاه داده‌های پروتئین‌های گیاهی و انسانی، مطالعات بیوانفورماتیک آغاز به یافتن حقایق جدیدی در رابطه با [[دنباله موتیف|موتیف]]‌های پرتکرار یافته شده در پروتئین‌های هستک و دگرگونی‌های این اندامک هسته کرده است.
<ref name = "jcs">
 
{{cite journal
| vauthors = Lam Yun Wah and Trinkle-Mulcahy Laura and Lamond Angus I
| date= 2005
| title= The nucleolus
| url= https://jcs.biologists.org/content/118/7/1335
| journal=Journal of Cell Science
| volume = 118
| issue = 7
| pages = 1335-1337
}}
</ref>
بررسی این پروتئوم نگاهی گذرا از پیچیدگی کارکردهای هستک به دست می دهد. با توجه به دخالت داشتن پروتئین‌های متعدد (بیش از یک سوم از پروتئین‌های پروتئوم) در مراحل مختلف [[رونویسی]]، پردازش و تغییر آران‌ای ریبوزومی، و همین طور حضور این پروتئین‌ها در میان پروتئین‌های زیرواحد ریبوزوم، نقش کلیدی هستک در تولید این زیرواحد اثبات می شود. با این حال، پروتئین‌های زیادی هم هستند که رابطه واضحی با این فرایند‌های متداول هستکی ندارند. مثلا تعداد زیادی پروتئین‌های مربوط به تنظیم چرخه سلول (٣/٥ درصد پروتئین‌های پروتئوم)، [[بازسازی دی‌ان‌ای]] (حدود ١ درصد)، پردازش‌های پیش از تولید [[آران‌ای حامل]] (حدود ٥ درصد)، در هستک‌های جداسازی شده مشاهده شده‌اند. این مشاهده با این ایده که هستک نقش‌هایی مضاف بر تولید زیرواحد های ریبوزومی دارد سازگار است
<ref> اولسون و دیگران،٢٠٠٢؛ پدرسون، ١٩٩٨</ref>. نمونه‌های جدیدتر از فعالیت‌های سلولی منسوب به هستک شامل این موارد می شوند: ویرایش آران‌ای، ترمیم آسیب‌های دی‌ان‌ای، متابولیسم [[تلومر]]، پردازش آران‌ای حامل (آران‌ای ای که در تبدیل [[آران‌ای پیام‌رسان]] به پروتئین نقش دارد)، و تنظیم پایداری پروتئین.
 
به رغم پیشرفت های چشمگیر در سال های اخیر، سوال های مهم بسیاری درباره هستک بدون پاسخ مانده است. به عنوان نمونه هنوز معلوم نیست چه اجزایی منشا یک‌پارچگی ساختاری هستک اند. به جز این، نمی دانیم چگونه شکل‌گیری و فروپاشی هستک در هنگام میتوز تنظیم می شود؛ و دامنه کامل پروسه های زیستی که درون هستک یا با دخالت آن اجرا می شوند هم روشن نیست. با اینکه نزدیک است که به یک توصیف دقیق از محتوای پروتئینی هستک برسیم، اما هنوز درباره کارکردهای این پروتئین‌ها و طیف توالی های دی‌ان‌ای و آران‌ای که با هستک مرتبط‌اند اطلاعات کمی داریم، بنابراین محتمل است که هستک منبع اکتشافات باقی بماند و در آینده نزدیک شگفتی‌های بیشتری از آن دیده شود.
<ref name = "jcs">
 
{{cite journal
| vauthors = Lam Yun Wah and Trinkle-Mulcahy Laura and Lamond Angus I
| date= 2005
| title= The nucleolus
| url= https://jcs.biologists.org/content/118/7/1335
| journal=Journal of Cell Science
| volume = 118
| issue = 7
| pages = 1335-1337
}}
</ref>
 
 
۳۴

ویرایش