تفاوت میان نسخه‌های «پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا»

سردار هادیانفر صحیح می باشد
(رئیس پلیس راهور ناجا سردار سرتیپ دوم پاسدار سید کمال هادیانفر می باشد که به اشتباه سردار تیمور حسینی عنوان شده است)
(سردار هادیانفر صحیح می باشد)
|logo = [[File:IRI.Traffic-Police.svg|150px]]
|country = ایران
|chief1name = سرتیپ دوم [[سیدتیمورپاسدار حسینی]]سید کمال هادیانفر
|speciality1 = Road
|speciality2 = Vehicle
کاربر ناشناس