تفاوت میان نسخه‌های «ایران در بازی‌های المپیک»

بدون خلاصه ویرایش
| align="right" | {{flagicon|CHN}} [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸|۲۰۰۸ پکن]] || ۱ || ۰ || ۱ || ۲ || [[جدول مدال‌های بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸|۵۱]]
|-
| align="right" | {{flagicon|GBR}} [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]] || ۵۶ || ۶ || ۲۱ || ۱۳ ||[[جدول مدال‌های بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۱۵]]۱۳
|-
| align="right" | {{flagicon|BRA}} [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶|۲۰۱۶ ریو]] || ۳ || ۱ || ۴ || ۸ || [[جدول مدال‌های بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶|۲۵]]
|align=right| [[پرونده:Weightlifting pictogram.svg|24px]] [[وزنه‌برداری]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۸ ||style="background:#DCE5E5;" |۶|| style="background:#FFDAB9;" | ۵||۱۹
|-
|align=right| [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px]] [[کشتی در المپیک تابستانی|کشتی]]|| style="background:#F7F6A8;" | 10۱۰ || style="background:#DCE5E5;" | ۱۴ || style="background:#FFDAB9;" |19۱۹||۴۳
|-class="sortbottom"
! مجموع || 20۲۰ || ۲۲ || 27۲۷ || ۶۹
|}
 
* {{Gold medal}} [[رسول خادم]]: ۹۰ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶|۱۹۹۶ آتلانتا]]
* {{Gold medal}} [[علیرضا دبیر]]: ۵۸ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰|۲۰۰۰ سیدنی]]
*{{Gold medal}} [[کمیل قاسمی]]: ۱۲۰ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]
* {{Gold medal}} [[حسن یزدانی]]: ۷۴ کیلوگرم - [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶|۲۰۱۶ ریو]]
 
|-
| align="right" | [[پرونده:Weightlifting pictogram.svg|24px]] [[کیانوش رستمی]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۱ || style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" |۰|| ۲
|-
| align="right" | [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px]] [[کمیل قاسمی]]|| style="background:#F7F6A8;" | 1۱ || style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" | 0۰ || ۲
|-
 
|-
| align="right" | [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px]] [[عسکری محمدیان]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۰ || style="background:#DCE5E5;" | ۲ || style="background:#FFDAB9;" |۰ || ۲
|-
| align="right" | [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px]] [[کمیل قاسمی]]|| style="background:#F7F6A8;" | 1 || style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" | 0 || ۲
|-
| align="right" | [[پرونده:Weightlifting pictogram.svg|24px]] [[محمود نامجوی]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۰ || style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" | ۱ || ۲
|-
|align=right| [[پرونده:Weightlifting pictogram.svg|24px]] [[کیانوش رستمی]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۱ ||style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" | ۰ || ۲
|-
| align="right|" |[[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px]] [[کمیل قاسمی]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۰۱ || style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" | ۱۰ || ۲
|-
|align=right| [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px]] [[رسول خادم]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۱ ||style="background:#DCE5E5;" | ۰ || style="background:#FFDAB9;" | ۱ || ۲
|-
|align=right| [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px]] [[عسکری محمدیان]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۰ ||style="background:#DCE5E5;" | ۲ || style="background:#FFDAB9;" |۰ || ۲
|-
|align=right| [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px]] [[کمیل قاسمی]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۰ ||style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" | ۱ || ۲
|-
|align=right| [[پرونده:Weightlifting pictogram.svg|24px]] [[محمود نامجوی]]|| style="background:#F7F6A8;" | ۰ ||style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" | ۱ || ۲
|align=right| [[پرونده:Taekwondo pictogram.svg|24px|alt]] [[تکواندو در بازی‌های المپیک تابستانی|تکواندو]] || style="background:#F7F6A8;" | ۲ ||style="background:#DCE5E5;" | ۱ || style="background:#FFDAB9;" |۳ || ۶
|-
|align=right| [[پرونده:Weightlifting pictogram.svg|24px|alt]] [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی|وزنه‌برداری]] || style="background:#F7F6A8;" | ۷۸ || style="background:#DCE5E5;" | ۶ || style="background:#FFDAB9;"| ۵ || ۲۰۱۹
|-
|align=right| [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|24px|alt]] [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || style="background:#F7F6A8;" | ۹۱۰ || style="background:#DCE5E5;" | ۱۴ || style="background:#FFDAB9;" |۲۰۱۹ || ۴۱۴۳
|-class="sortbottom"
! مجموع || ۱۹۲۰ || ۲۲ || ۲۸۲۷ || ۶۹
|}
{{-}}
کاربر ناشناس