تفاوت میان نسخه‌های «هیئت مدیره»

جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند بورس اوراق بهادار به متن)
 
'''مستقل و غیرمستقل'''
در دستور العملدستورالعمل راهبری شرکتی شرایط استقلال عضو هیئت مدیره و عضویت وی در تیم هیئت مدیره شرکتهایشرکت‌های بورسی بیان شده‌است.
 
;اصطلاح‌شناسی
در این قانون، «هیئت مدیره» و «مدیران» مترادف یکدیگر به‌کار برده شده‌است. در واقع، هر جا از اصطلاح «مدیران» یا «مدیر» استفاده شده‌است منظور «هیئت مدیره» یا «عضو هیئت مدیره» است. بعضی از کارشناسان انتقادهای جدی به این اصطلاح‌شناسی وارد می‌دانند. از دیدگاه آنان، «هیئت مدیره» (board of directors)، «مدیران» (directors) و «مدیر» (director) معادل‌های مناسبی برای اصطلاحات انگلیسی متناظر آن‌ها نیستند. زیرا، در زبان فارسی از اصطلاح «مدیر» برای manager -ـ که عضو هیئت مدیره نیست -ـ هم استفاده می‌شود. به همینبه‌‎همین دلیل، در قوانین و مقررات ایران، در بعضی موارد مرز وظایف و اختیارات director و manager چندان مشخص نیست.
 
== جستارهای وابسته ==