تفاوت میان نسخه‌های «استنباط علیت»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور، دانشکاه‌ها⟸دانشگاه‌ها، مفایسه⟸مقایسه، کشاوری⟸کشاورزی
(ابرابزار)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور، دانشکاه‌ها⟸دانشگاه‌ها، مفایسه⟸مقایسه، کشاوری⟸کشاورزی)
در یک سطح شهودی و با یک نگاه کلی، این ایده وجود دارد که تجریهٔ توزیع مشترک <math>P (Cause , Effect )</math> به صورت <math>P(Cause)*P(Effect | Cause)</math> به‌طور معمول مدل‌هایی با پیچیدگی کلِ پایین‌تر ایجاد می‌کند؛ نسبت به زمانی که تجزیه به صورت <math>P(Effect)*P(Cause | Effect)</math> انجام شود.
 
گرچه مفهوم «پیچیدگی» بطوربه‌طور شهودی بسیار جذاب است، اما چگونگی تعریف دقیق آن مشخص نیست.<ref name="Mooij">Mooij, Joris M. , et al. "Probabilistic latent variable models for distinguishing between cause and effect." NIPS. 2010.</ref> گسترهٔ متفاوتی از روش‌ها سعی دارند «ردپاهای علی» را با کمک مقادیر زیادی از داده‌های برچسب‌دار کشف کنند و پیش‌بینی روابط علی انعطاف‌پذیرتری را امکان‌پذیر سازند.<ref>Lopez-Paz, David, et al. "Towards a learning theory of cause-effect inference" ICML. 2015</ref>
 
== در آمار و اقتصاد ==
در [[آمار]] و [[علم اقتصاد|اقتصاد]]، علیت اغلب با استفاده از [[تحلیل رگرسیون]] مورد آزمایش قرار می‌گیرد. روش‌های مختلفی را می‌توان برای تمایز علیت واقعی از نشانه‌های علنی علیت استفاده کرد.
 
پیش از هر چیز، [[متغیر وابسته و مستقل|متغیر توضیحی]] می‌تواند متغیری باشد که از نظر مفهومی نمی‌تواند ناشی از [[متغیر وابسته و مستقل|متغیر وابسته]] باشد، به این ترتیب، احتمال گمراه شدن با [[مغالطه علت شمردن همبستگی|درک وارونهٔ رابطهٔ علیت]] از بین می‌رود. به عنوان مثال، اگر متغیر مستقل باران باشد و متغیر وابسته [[قرارداد آتی|قیمت آتی]] برخی از محصولات کشاوریکشاورزی باشد.
 
دوم، ممکن است از تکنیک [[متغیر ابزاری|متغیرهای ابزاری]] استفاده شود تا با ایجاد نقش برای سایر متغیرها (ابزارها) که توسط متغیر وابسته تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، هرگونه علت وارونه حذف شود.
در حالی که بیشترین تأکیدات در مورد استنباط آماری در چارچوب نتایج احتمالی باقی مانده‌است، متدولوژیستهای علوم اجتماعی ابزارهای جدیدی را برای انجام استنتاج علی با هر دو روش کیفی و کمی تهیه کرده‌اند، که گاه به آن روش‌ها «روش‌های مختلط» گفته می‌شود.<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books/about/Designing_and_Conducting_Mixed_Methods_R.html?id=YcdlPWPJRBcC|title=Designing and Conducting Mixed Methods Research|last=Creswell|first=John W.|last2=Clark|first2=Vicki L. Plano|date=2011|publisher=SAGE Publications|isbn=978-1-4129-7517-9|language=en}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://www.cambridge.org/core/books/multimethod-social-science/286C2742878FBCC6225E2F10D6095A0C|title=Multi-Method Social Science by Jason Seawright|last=Seawright|first=Jason|date=September 2016|work=Cambridge Core|language=en|accessdate=2019-04-18|doi=10.1017/CBO9781316160831|isbn=978-1-316-16083-1}}</ref>
 
طرفداران رویکردهای روش‌شناسی متنوع استدلال می‌کنند که روش‌های مختلف برای موضوعات مختلف مطالعه مناسب‌تر هستند. جامعه‌شناس هربرت اسمیت و دانشمندان علوم سیاسی جیمز ماهونی و گری گورتز با اشاره به مشاهدات پاول هولند، آماردان و نویسنده مقاله «آمار و استنباط علّی» در ۱۹۸۶، اشاره کردند که استنباط آماری برای ارزیابی «معلول‌های علت‌ها» در مفایسهمقایسه با «علت‌های معلول‌ها» مناسب‌تر است.<ref>{{Cite journal|last=Smith|first=Herbert L.|date=10 February 2014|title=Effects of Causes and Causes of Effects: Some Remarks from the Sociological Side|journal=Sociological Methods and Research|volume=43|issue=3|pages=406–415|doi=10.1177/0049124114521149|pmc=4251584|pmid=25477697}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Goertz|first=Gary|last2=Mahoney|first2=James|date=2006|title=A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research|journal=Political Analysis|language=en|volume=14|issue=3|pages=227–249|doi=10.1093/pan/mpj017|issn=1047-1987}}</ref>
 
روش شناسان کیفی استدلال کرده‌اند که مدل‌های رسمی علیت، از جمله ردیابی فرایند و نظریه مجموعه فازی، فرصت‌هایی را برای استنباط علیت از طریق شناسایی عوامل مهم در مطالعات موردی یا از طریق فرایند مقایسه بین چندین مطالعه موردی فراهم آورده‌اند.<ref name=":0">{{Cite journal|last=Mahoney|first=James|date=January 2010|title=After KKV|journal=World Politics|volume=62|issue=1|pages=120–147|doi=10.1017/S0043887109990220|jstor=40646193}}</ref> این روش‌شناسی همچنین برای موضوعاتی ارزشمند است که در آن تعداد محدودی از مشاهدات بالقوه یا حضور متغیرهای مخدوش کننده باعث می‌شود کاربرد استنتاج آماری محدود شود. {{مدرک|date=May 2019}}
 
== آموزش ==
دوره‌های تحصیلات تکمیلی استنباط علی به برنامه درسی بسیاری از دانشکاه‌هادانشگاه‌ها اضافه شده‌است.
* [[دانشگاه آیووا]]، گروه آمار آمار
* [[دانشگاه ایالتی آریزونا]]، گروه آمار