تفاوت میان نسخه‌های «فرخنده فرمانی‌زاده»

جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: چشمان سیاه⟸چشمان سیاه (فیلم ۱۳۸۱)|چشمان سیاه)
* [[چهارشنبه (فیلم)|چهارشنبه]] (۱۳۹۴)
* [[کوچه بی‌نام]] (۱۳۹۳)
* [[پل خواب (فیلم)|پل خواب]] (۱۳۹۳)
* [[روز روشن (فیلم)|روز روشن]] (۱۳۹۱)
* [[آلزایمر (فیلم)|آلزایمر]] (۱۳۸۹)