تفاوت میان نسخه‌های «دودمان پهلوی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
البته گفتنی است که اشرافیگری بیش از حد این خاندان بویژه خود محمدرضا و فقر بیش از حد مردم در آن زمان تاثیر عمده بر این مخالفت ها داشت .
بیشتر روستاهای آن زمان از حداقل ها و ضروریات نیز بهره مند نبودند ، میزان سواد مردم پایین بوده و حتی دکترها را از کشورهایی نظیر هند وارد می کردند
تنامتمام زیرساخت های کشور را مهندس های غربی با دریافت هزینه های سنگین می ساختند
از مهمترین کارهای محمدرضا تصویب کاپیتولاسیون
بود که با توجه به یک بند از آن سگ آمریکایی بر انسان ایرانی مقدم و مرجح بود.
 
== تبارنامه دودمان پهلوی ==
۲

ویرایش