تفاوت میان نسخه‌های «مالیات بر ارزش زمین»

 
همچنین کلیسا بر این باور است که قدرت سیاسی حاکم با نیت حفظ مصالح عامه حق و وظیفه دارد تا مقررات لازم از جمله مالیاب‌بندی بر املاک را پیاده کند.<ref>{{cite book|title=The Catechism of the Catholic Church|chapter=Part 3, Section 2, Chapter 2, Article 7: 'You shall not steal.' §§ 2402-2406|author=The Catholic Church|publisher=The [[Vatican Publishing House|Vatican]]|year=1992|title-link=The Catechism of the Catholic Church}}</ref>
 
=== برابری ===
مالیات بر ارزش زمین تأثیر موقعیت یک زمین، ترقی‌های زمین‌های اطراف و نزدیکی آن به راه‌ها و [[فواید عامه]] را در نظر می‌گیرد. این مالیات بهترین اقدام برای پیاده‌سازی اصل مهمی از [[مالیهٔ عمومی]] به نام [[حق مشرفیت|حق مُشرفیت]] است.<ref>Coughlin (1999), p.263</ref>
 
پروژه‌های فواید عامه می‌توانند منجر به افزایش ارزش زمین و در نتیجه درآمدهای حاصله از مالیات بر ارزش زمین شوند. مسلماً ترقی‌های زمین که حاصل از فواید عامه هستند باید توسط صاحب آن پرداخت شود.<ref>{{cite journal | last1 = Rybeck | first1 = Rick | year = 2004 | title = Using Value Capture to Finance Infrastructure and Encourage Compact Development | url = | journal = Public Works Management & Policy | volume = 8 | issue = 4| pages = 249–260 | doi = 10.1177/1087724X03262828 }}</ref> مالیات بر ارزش زمین بدین‌شیوه ارزش حاصل از تجمع جامعه را به نفع آن دریافت کرده و باعث می‌شود تا مالیات بر ثروت‌هایی که به شکل خصوصی (غیر از زمین) خلق شده‌اند کمتر شود.<ref>{{cite web|url=http://earthsharing.ca/page/poverty|title=Poverty|work=earthsharing.ca}}</ref>
 
مالیات بر ارزش زمین تصاعدی است، یعنی هر که زمین و امکانات بیشتری دارد باید بیشتر پرداخت کند<ref name="World Bank" /><ref>{{cite journal|last1=Plummer|first1=Elizabeth|title=Evidence on the Distributional Effects of a Land Value Tax on Residential Households|journal=National Tax Journal|date=March 2010|url=http://www.ntanet.org/NTJ/63/1/ntj-v63n01p63-92-evidence-distributional-effects-land.pdf|accessdate=7 January 2015}}</ref> به این شکل که مالکیت ارتباط مستقیمی با درآمد دارد<ref>{{cite journal|last1=Aaron|first1=Henry|title=A New View of Property Tax Incidence|journal=The American Economic Review|date=May 1974|volume=64|issue=2|url=https://econpapers.repec.org/article/aeaaecrev/v_3a64_3ay_3a1974_3ai_3a2_3ap_3a212-21.htm|accessdate=7 January 2015}}</ref> و موجرین نمی‌توانند تعلق مالیات را از خود برداشته و به دوش مستأجرین بگذارند. این مالیات عموماً [[نابرابری اقتصادی]] را کاهش داده و انگیزه برای سوءاستفاده از مستغلات را از بین می‌برد. همچنین این مالیات آسیب‌پذیری اقتصادها به حباب‌های املاک و انفجار آن‌ها را کم می‌کند.<ref name="McCluskey and Franzsen">{{cite web|url={{google books |plainurl=y |id=jkogP2U4k0AC|page=73}}|p=73|title=Land Value Taxation}}</ref>
 
== تاریخچه ==