تفاوت میان نسخه‌های «دیوار برلین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
== تاریخچه ==
=== ۱۹۴۷–۱۹۴۹ ===
پس از خاتمهٔ [[جنگ جهانی دوم]] و در سال ۱۹۴۷ چهار کشور اصلی پیروز در [[جنگ جهانی دوم]] شامل [[شوروی]]، [[آمریکا]]، [[انگلیس]] و [[فرانسه]] اقدام به تقسیم کشور شکست خورده [[آلمان]] به چهار بخش مجزا نمودند. با این که تمام شهر [[برلین]] در قسمت تحت نفوذ [[شوروی]] قرار گرفته بود. و ابتدا تصور می‌شد که تمام این شهر توسط شوروی اداره خواهد شد ولی به دلیل اهمیت و ویژگی‌های خاص [[برلین]] این اتفاق رخ نداد و قرار شد که این شهر با آنکه در داخل خاک [[آلمان شرقی]] قرار گرفته ولی میان چهار کشور اصلی پیروز در جنگ تقسیم شود. در ماه‌های نخست این شهر توسط کمیسیونی متشکل از هر چهار کشور اداره شد و ریاست این کمیسیون هر ماه و به صورت چرخشی به عهدهٔ یکی از چهار کشور بود. سپس قرار شد قسمت شرقی شهر تحت کنترل نیروهای [[شوروی]] باقی بماند و قسمت غربی آن به صورت مشترک توسط سه دولت [[آمریکا]]، [[انگلیس]] و [[فرانسه]] اداره شود.
 
در سال ۱۹۴۸ کشورهای [[آمریکا]]، [[انگلیس]] و [[فرانسه]] بخشهای تحت حاکمیت خود را یکپارچه کردند و [[جمهوری فدرال آلمان]] را که به [[آلمان غربی]] مشهور شد شکل دادند. به دنبال آن نواحی غربی شهر برلین زیر نظر [[آلمان غربی]] قرار گرفت. در ۷ اکتبر ۱۹۴۹ اتحاد جماهیر [[شوروی]] در بخش تحت حاکمیت خود یک دولت کمونیستی روی کار آورد که منجر به شکل‌گیری [[جمهوری دموکراتیک آلمان]] یا [[آلمان شرقی]] شد و در نتیجه نواحی شرقی برلین که تحت نفوذ شوروی بود زیر نظر [[آلمان شرقی]] قرار گرفت.
۲

ویرایش