تفاوت میان نسخه‌های «آیین عشای ربانی»

جز
←‏کلیسای کاتولیک: تصحیح نگارش و حذف یک بخش تکراری
جز (←‏کلیسای کاتولیک: تصحیح نگارش و حذف یک بخش تکراری)
در [[کلیسای کاتولیک رومی]]، '''آیین عشای ربانی''' {{انگلیسی|Mass}} نامی است که معمولاً مراسم مربوط به [[عشای ربانی]] با آن نامیده می‌شود. عشای ربانی یکی از هفت آیین مقدس مسیحیت معروف به هفت‌راز است. عشای ربانی مراسم خاص [[نیایش‌سرایی]] عشای ربانی است که در اشکال مختلف در [[مسیحیت غربی]] به چشم می‌خورد. واژه عشای ربانی مشترکاً در [[کلیسای کاتولیک]]<ref>{{cite book|title=The Catholicism Answer Book|author=John Trigilio, Kenneth Brighenti|publisher=Sourcebooks, Inc.|date=2 March 2007|quote=The term "Mass", used for the weekly Sunday service in Catholic churches as well as services on Holy Days of Obligation, derives its meaning from the Latin term ''Missa''.}}</ref>
کلیسای [[آنگلیکان|انگلیکان]]<ref>{{cite encyclopedia| last=Seddon|first=Philip| title=Word and Sacrament| editor-last=Bunting| editor-first=Ian|encyclopedia=Celebrating the Anglican Way| publisher=Hodder & Stoughton| year=1996|location=London| page=100}}</ref> و همچنین برخی از کلیساهای [[لوتریانیسم]]،<ref name=Lutheran>{{cite book|title=Ecclesia Lutherana: a brief survey of the Evangelical Lutheran Church|author=Joseph Augustus Seiss|year=1871|publisher=Lutheran Book Store|quote=Melancthon, the author of the Augsburg Confession, states, that he uses the words ''Mass'' and the''Lord's Supper'' as convertible terms: "The ''Mass'', as they call it, or, with the Apostle Paul, to speak more accurately, ''the celebration of the Lord's Supper''," &c. The Evangelical Princes, in their protest at the Diet of Spires, April 19th, 1529, say, "''Our preachers and teachers have attacked and utterly confuted the popish Mass'', with holy, invincible, sure Scripture, ''and in its place raised up again the precious, priceless'' SUPPER OF OUR DEAR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST, ''which is called'' THE EVANGELICAL MASS''. This is the only Mass founded in the Scriptures of God, in accordance with the plain and incontestable institution of the Saviour.}}</ref> [[متدیسم]]،<ref>{{cite book|last=Lacy|first=Donald Charles|title=Methodist Mass|date=1 January 1983|publisher=Fairway Press|language=English|isbn=0-89536-977-X}}</ref><ref>{{cite web|url=http://methodistmass.org/information.html|title=Methodist Mass at St. Paul's United Methodist Church|last=Sterling|first=Jeff|publisher=The United Methodist Church|language=English|accessdate=25 December 2015|quote=An Open Mass is a church service that features responsive readings from the liturgy, music, cantoring, a short homily, and the taking of Communion, or the Eucharist as it is sometimes called.|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160102020310/http://methodistmass.org/information.html|archivedate=2 January 2016|df=}}</ref> ارتودوکس[[ارتدکس]] غربی و کلیساهای کاتولیک قدیم استفاده می‌شود.
 
بعضی از پروتستانها از واژه‌هایی چون خدمات الهی یا خدمات پرستش (و اغلب فقط خدمات)، بیشتر از خود واژه عشای ربانی استفاده می‌کنند.<ref>{{cite book|title=Exploring Ecclesiology|quote=Luther also challenged the teaching that Christ is sacrificed at the celebration of the mass. It is important to pause and note that contrary to popular Protestant opinion, official Roman Catholic teaching denies that Christ is, in the mass, sacrificed time and time again. According to ''The Catechism of the Catholic Church'', "The Eucharist is thus a sacrifice because it ''re-presents (makes present) the sacrifice of the cross, because it is its ''memorial'' and because it ''applies'' its fruit."|url=https://books.google.com/books?id=vw7MqyQYtLkC&pg=PA136|author=Brad Harper, Paul Louis Metzger|publisher=[[Brazos Press]]|date=1 March 2009}}</ref> در مسیحیت شرقی و [[کلیسای کاتولیک شرقی]] برای جشن سپاسگزاری واژه‌های دیگری همچون مناجات الهی وبداراک استفاده می‌شود.
 
== کلیسای کاتولیک ==
[[کلیسای کاتولیک]] آیین عشا یا شکرگزاری را به عنوان «منبع و سرانجام زندگانی مسیحی می‌داند» که مراسم دیگر مذهبی به سمت انآن می‌گروند.<ref>[http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P3X.HTM Catechism of the Catholic Church, 1324]</ref> کلیسای کاتولیک معتقد است که عشای ربانی دقیقاً همان فدا کاریفداکاری است که [[عیسی]] مسیح بر روی صلیب در کالواری ارائه داد.
 
برگزار کننده مراسم مفروض است که مسیح وار عمل می‌کند. همان‌طور که کلمات و حرکات عیسی مسیح را در [[شام آخر]] تقلید می‌کند. با ایمان به وساطت [[روح القدس]] که گفته می‌شود در کلیسای رسول حضور دارد ازمیاناز میان کلمات که توسط برگزار کننده مطرح می‌شود که شبیه به [[کلمة الله]] [[خدای پسر]] است این به نوعی در موارد زیر استحاله می‌شود:
* شراب در خون گرانبها
* نان مقدس در جسم مقدس عیسی مسیح.
 
از این رو کاتولیک رومی و ارتدوکسارتدکس معتقدند که تثلیث مقدس واقعاً میزبان است، و آیین مقدس را در مراسمی که قبلاً به آن التار می‌گفتند جشن می‌گیرد. آیین مقدس تجدید می‌شود در هر زمانی قربانی بی گناهبی‌گناه عیسی مسیح را زنده می‌کند، زیرا او «همان مقدس خدا» است.<ref>compare {{Bibleref2|John 6:69|NABRE}}, {{Bibleref2|Mark 1:24|NABRE}} and {{Bibleref2|Mark 6:20|NABRE}}</ref> و در نتیجه این تنها راه و درب رستگاری برای گناهان انسانی است.
[[پرونده:Mass, St Mary's Basilica Bangalore.jpg|بندانگشتی|یک کشیش در حال اجرای مراسم عشای ربانی در کلیسای سنت مری در بنکلور]]
{{-}}
 
== نیایش کلیساهای ارتدوکس غربی ==
همان‌طور که اکثر مسیحیان ارتدوکسارتدکس از عهد بیزانس استفاده می‌کنند، اکثر کلیساهای ارتدکس در مراسم مذهبی خود را «انمازالهی»انماز می‌نامند. کلیساها یی در کلیسای ارتدکس وجود دارند که از نسخه ویرایش شده از مناجات لاتین استفاده می‌کنند. همان‌طور که اکثر مسیحیان ارتدوکس از عهد بیزانس استفاده می‌کنند، اکثر کلیساهای ارتدکس در مراسم مذهبی خود را «انمازالهیالهی» می‌نامند. کلیساها ییکلیساهایی در کلیسای ارتدکس وجود دارند که از نسخهنسخهٔ ویرایش شده از مناجات لاتین استفاده می‌کنند. همان‌طور که اکثر مسیحیان ارتدوکس از عهد بیزانس استفاده می‌کنند، اکثر کلیساهای ارتدکس در مراسم مذهبی خود را «انمازالهی» می‌نامند. کلیساها یی در کلیسای ارتدکس وجود دارند که از نسخه ویرایش شده از مناجات لاتین استفاده می‌کنند.
 
این بخش‌ها برای بازنویسی دکترین و سنت‌های کلیسای ارتدکس تجدید نظر شده‌است؛ بنابراین، یک بندآنبند آن حذف شده‌است، مقدمه ای بر آن افزوده شده‌است و استفاده از نان فلفل به دست آمده‌است. این بخش‌ها برای بازنویسی دکترین و سنت‌های کلیسای ارتدکس تجدید نظر شده‌است؛ بنابراین، یک بند حذف شده‌است،شده، مقدمه ایمقدمه‌ای بر آن افزوده شده‌استشده و استفاده از نان فلفل به دست آمده‌است.<ref>[http://www.antiochian.org/western-rite/ordinary-canon-mass-rite-st-gregory Ordinary and Canon of the Mass According to the Rite of St. Gregory, Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America]</ref>
 
== منابع ==