تفاوت میان نسخه‌های «ایزابل یکم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
|image =Isabel la Católica-2.jpg
| caption = ایزابلای اول کاستیا و ارگون
| successionsuccession1 =[[فهرست فرمانروایان کاستیا|ملکه کاستیا]] و [[کاستیا و لئون|لئون]]
| reignreign1 = ۱۱ دسامبر ۱۴۷۴ - ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴
| coronationcoronation1 = ۱۳ دسامبر ۱۴۷۴
| predecessorpredecessor1 =[[هنری چهارم کاستیل]]
| successorsuccessor1 = [[ خوانای اول کاستیل]]
| regentregent1=[[فردیناند دوم آراگون]]
| reg-typetype1=شریک سلطنت
| succession2=[[آراگون|ملکه اراگون]]
|reign2=۱۴۸۱ - ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴
| regent2= [[فردیناند دوم آراگون]]
|reg-type2=شریک سلطنت
| succession3succession =[[امیرنشینپادشاهی گرانادااسپانیا|ملکه گرانادااسپانیا]]
|reign3reign =۱۴۹۲ - ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴
| coronation = ۱۴۹۲ (به عنوان [[فهرست پادشاهان اسپانیا|ملکه اسپانیای]] واحد)
| coronation3 =
| predecessor = ندارد (خودشان با اتحاد پادشاهی [[تاج اراگون|اراگون]] و [[کاستیا]] اسپانیا واحد بنیاد گذاری شد)
| predecessor3 = ندارد (گرانادا فتح شد)
| successor3successor =[[خوانای اول کاستیل]]
|regent3regent=[[فردیناند دوم آراگون]]
|reg-type3type=شریک سلطنت
|succession1=
| reign1=
|predecessor1=
|successor1=
|regent1=
|reg-type1= شریک سلطنت
| full name = '''ایزابلای کاتولیک'''
|patron=
کاربر ناشناس