تفاوت میان نسخه‌های «ایزابل یکم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
|reign =۱۴۹۲ - ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴
| coronation = ۱۴۹۲ (به عنوان [[فهرست پادشاهان اسپانیا|ملکه اسپانیای]] واحد)
| predecessor = ندارد (خودشان با اتحاد پادشاهی [[تاج اراگون|اراگون]] و [[کاستیا]] اسپانیا واحد را بنیاد گذاری شدکردند)
| successor =[[خوانای اول کاستیل]]
|regent=[[فردیناند دوم آراگون]]
کاربر ناشناس