تفاوت میان نسخه‌های «آرش قاسمی (صداگذار)»

*تنديس بهترين صداگذاري براي انيميشن سينمايي رهايی از بهشت از دهمين جشنواره بين المللي پويا نمايي تهران
*تنديس بهترين صداگذاري براي انيميشن سينمايي رهايی از بهشت از نوزدهمين جشن خانه سينما در بخش انيميشن
*برنده بهترین صداگذاری در مستند خونمردگي از جشنواره سينما حقيقت برای مستند خونمردگي
*سريالبرنده پروانهبهترین صداگذاری در جشنواره بين المللي جام جم سریال پروانه
*فيلمبرنده عبوربهترین ازصداگذاری شب ازدر جشنواره فيلم‌هاي ويدئويی برای فيلم عبور از شب
 
== منابع ==