تفاوت میان نسخه‌های «جوامع الحکایات و لوامع الروایات»

جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
 
== تاریخ نگارش ==
عوفی در هنگام حملهٔ مغول مجبور به سفر هندوستان گردید. سپس راهی دربار [[ناصرالدین قباجه]] از حاکمان غوریه شد و به دستوربه‌دستور همین پادشاه شروع بتألیفبه‌تألیف جوامع الحکایاتجوامع‌الحکایات کرد و پس از غرق شدن ناصرالدین قباجه، در خدمت وزیر نظام‌الملک قوام‌الدین محمدبن ابی سعد الجنیدی در دهلی اقامت گزید و کتاب «جوامعجوامع‌الحکایات الحکایاتو ولوامع الروایاتلوامع‌الروایات» را به نامبه‌نام وزیر تمام کرد.<ref>دهخدا ۴۳۲</ref>
 
== سبک ==