باز کردن منو اصلی

تغییرات

اشتباه تایپی
| goals5 = ۶
| years6 = ۲۰۱۹
| clubs6 = ← [[باشگاه فوتبال چلسینفت مسجد سلیمان|چلسینفت مسجد سلیمان]] (قرضی)
| caps6 = ۱۴
| goals6 = ۵
کاربر گمنام