سازماندهی دانش: تفاوت میان نسخه‌ها

==پیوندهای بیرونی==
 
[http://www.db.dk/bh/lifeboat_ko/home.htm بيرگرBirger يورلند و سازماندهي دانشhjorland]
 
[http://libexpert.blogfa.com/post-2.aspx سازماندهی دانش]
 
[http://www.libarshad1388.blogfa.com محمد قاسمیان]
 
 
==منبع==
۸۷

ویرایش