سازماندهی دانش: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
==اطلاعات بيشتر در مورد سازماندهي دانش==
 
برای ورود اطلاعات به این بخش از [http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_organization راهنمای انگلیسی ] بهره بگیرید
۸۷

ویرایش